İHALE İLANI:

Arsa Satış İhale İlanı:

Abana Belediyesine ait, Aşağıda bilgileri yazılı Taşınmaz satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükmüne göre açık teklif suretiyle satılacaktır.