25 m2 büfe yeri ve 111 m2 ahşap gölgelik taşınmaz mal kira ihalesi ilanı

27.05.2022