Fen İşleri Müdürlüğü

Cem Ozan ŞAHİN

Fen İşleri Müdür V.

Telefon: 0366 564 1165
Elektronik Posta: fenisleri@abana.bel.tr 

 

 

GENEL BİLGİLER

Vizyonumuz: Abana’da yaşayan halkımızın 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4734 sayılı İhale Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile verilen görev ve yetkiler çerçevesinde sağlıklı bir yapılanma, alt yapı (yol, kanalizasyon,  v.b. ) hizmetlerini ve bunlarla ilgili olarak mal, hizmet ve yapım işlerini kamu yararı, aciliyeti, kaynakların verimli olarak kullanılması ilkeleri de dikkate alınarak sorumluluk sahipliğini üstlenerek gerçekleştirmek.

Misyonumuz: Çalışanlarımızın tüm haklarını koruyarak, gelişen teknolojilerden faydalanarak işlerin hızlı bir şekilde yapılması, arıtma tesisinin devreye girmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesi, ilçemiz imar planındaki tüm yol kaplamasının ve kanalizasyonun tamamlanması, ilçemize yakışır bulvar düzenlenmesi ve turizm amaçlı otel, motel projelerinin yapılması.