İMAR UYGULAMASI 18. MADDE

Durum Haritası ölçü ve krokiler cetveller: /resimler/files/Durum%20Haritas%C4%B1%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BC%20ve%20krokiler%20cetveller.pdf

Dop cetveli ve tescil bildirim, tahsis cetvelleri: /resimler/files/dop%20cetveli%20ve%20tescil%20bildirim%20sayfalar%C4%B1.pdf

31.05.2023