İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

HİZMETİN ADI : İmar Planı Çıktısı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 2

HİZMETİN ADI: İmar Durumu Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER;

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:3

HİZMETİN ADI: İnşaat Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:4

HİZMETİN ADI: Ruhsat Yenileme

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:5

HİZMETİN ADI: Tadilat Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:6

HİZMETİN ADI: Yeniden Ruhsat

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:7

HİZMETİN ADI: Yapı Kullanma İzin Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:8

HİZMETİN ADI: Yapı Yıkım Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 9

HİZMETİN ADI: Yola terk – İfraz – Tevhit​

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:10

HİZMETİN ADI: Yoldan İhdas

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 11

HİZMETİN ADI:LİHKAB – Kadastro tevhit​

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 12

HİZMETİN ADI: LİHKAB – İmar Planı Değişikliği

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 13

HİZMETİN ADI:LİHKAB – Asansör Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 14

HİZMETİN ADI: Yaklaşık Maliyet Talebi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 15

HİZMETİN ADI: YİBF Değişikliği

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 16

HİZMETİN ADI: YİBF İptali

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 17

HİZMETİN ADI: Yapı Denetim Hakedişleri

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 18

HİZMETİN ADI: İş Bitirme Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 19

HİZMETİN ADI: Koruma Kurulu Öncesi Ön İnceleme

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 20

HİZMETİN ADI: Kat İrtifakı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO :21

HİZMETİN ADI: Kat Mülkiyeti

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 22

HİZMETİN ADI: Basit Onarım İzni

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 23

HİZMETİN ADI: 1957 yılı öncesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 24

HİZMETİN ADI: 2004 yılı öncesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 25

HİZMETİN ADI: Kısıtlılık Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 26

HİZMETİN ADI: Bilgi Edinme Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO:27

HİZMETİN ADI:Adres Değişikliği ve Tespiti Dilekçeleri

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 28

HİZMETİN ADI: İş Deneyim Belgesi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 29

HİZMETİN ADI: Arşivden Belge Örneği

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRA NO: 30

HİZMETİN ADI: Eczane Krokilerinin Onaylanması​

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İlk Müracaat Yeri:

İsim: Cem Ozan Şahin

Unvan: İmar ve Şehircilik Müdür V.

Tel: 0 (366) 564 11 65

Faks: 0 (366) 564 10 28

e-Posta: imarvesehircilik@abana.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri:

İsim: İbrahim Hakan Baydın

Unvan: İnşaat Mühendisi

Tel: 0 366 564 11 65

Faks: 0 366 564 10 28

e-Posta: imarvesehircilik@abana.bel.tr