Karar Tarihi: 05.07.2019 KN: 45

Karar Numarası: 45 - Dönem: 2019/8 - Birleşim: 1 - Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE İLEİGLİ TÜM İŞLEMLER İÇİN ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ 

Belediyemiz sınırları içerisinde bir program çerçevesinde gerçekleştirilmesi düşünülen Toplu Konut projeleri hakkında; Başkanlığımızla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında yapılan görüşmelere istinaden söz konusu çalışmaların hazırlanması ve uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdarei Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü vb. kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanına, arsa-arazi alımları, ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek içinde Belediye Encümenine yetki verilmesi Meclisimizce katılanların oy  çokluğu ile kabul edimiştir.      

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye