Karar Tarihi: 05.07.2019 KN: 48

Karar Numarası: 48 - Dönem: 2019/8 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR 

KARAR

ABANA BELEDİYESİ HALI SAHA KULLANIMI ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Mahallesinde bulunan Belediye ait Abana Belediyesi Feyzi KÖSE Spor tesisleri Halı Sahası 08:00 – 01:00 saatleri arasında hizmet verecek olup, saat ücreti olarak ta maç başına 1 saati 60,00 TL olarak ücretlendirimesi Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye