Karar Tarihi: 07.08.2019 KN: 54

Karar Numarası: 54 - Karar Numarası: 54 - Birleşim: 1 - Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

KARAR

ÖDENEK AKTARIMI 

Kurumsal kodlaması yapılan birimler arasında aşağıdaki tabloda yer alan ödenekler arasında aktarma yapılması meclismizce görüşülerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye