Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 16

Karar Numarası: 16 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1 

Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz KALAYCI

KARAR

MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 

Belediyemiz Meclisinde ilk 2 yıl süreyle 1. ve 2. Başkan Vekili olarak görev yapmak üzere 1.ve 2. Başkan Vekillerinin,5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine göre gizli oylama yapılmasına geçildi Oy pusulaları Meclis üyelerine dağıtıldı. Oy pusulaları Meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre;

Meclis Üyelerinden
Hayriye GÜL: 6oy
Kazım BAŞAR: 6 oy 
Celil DEMİR: 3 oy
Arzu AYKIN: 2 oy
Serdar AYDEMİR: 1 oy aldıkları tespit edildi.

Kullanılan tercihli oy pusulasındaki tercihe  göre 1.Meclis Başkan Vekilliğine Hayriye GÜL, 2. Meclis Başkan Vekilliğine Kazım BAŞAR 2 yıl süreyle görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler.     

   Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye