Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 20

Karar Numarası: 20 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1

Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR   

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz KALAYCI

KARAR

DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ 
    
Belediye Meclisince,5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetim  Komisyonu üyelerinin seçimine geçildi.Üç kişiden oluşacak Denetim Komisyonu seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Oy pusulaları meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre,meclis üyelerinden    
Hayriye GÜL        8 oy
Feridun YILDIZ    7 oy
Arzu AYKIN        6 oy
Celil DEMİR        2 oy
Sabri CİHAN        1 oy aldıkları tespit edildi.

Yapılan oylama sonucunda üyelerden Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ,  Arzu AYKIN 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere meclisimizce katılanların oy çokluğu ile seçildiler.    

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye