Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 23

Karar Numarası: 23 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1

Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR    

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz KALAYCI  

KARAR

MAHALLİ İDARELER  BİRLİĞİNE ÜYE SEÇİMİ 
    

Belediyemizin üye olduğu Mahalli İdareler Birliğinde Belediyemizi Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün temsil etmesine, Belediye Başkanımız dışında belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyelerinden bir asil üye bir yedek üye seçimine geçildi.
Mahalli İdareler Birliği Üye seçimi için tercihli oy pusulaları dağıtıldı.  Yapılan gizli oylama sonucunda oy pusulalarının tasnifine geçildi.

Meclis Üyelerinden
Kazım BAŞAR    6 oy
Sabri CİHAN        5 oy
Yavuz KALAYCI    3 oy
Arzu AYKIN        3 oy
Hayriye GÜL        1 oy aldıkları tespit edildi. 

Oylama sonucuna göre Mahalli İdareler Birliğinde belediyemizi Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün temsil etmesine, Belediye Başkanımız dışında belediyemizi temsil etmek üzere asil üye olarak temsil etmek üzere Kazım BAŞAR, yedek üye olarak Sabri CİHAN oy çokluğu ile seçildiler.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye