Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 25

Karar Numarası: 25 - Dönem: 2019/4 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz Kalaycı

KARAR

2018 YILI FAALİYET RAPORU 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesi gereğince 2018 yılı faaliyet raporunu okuması için Belediye ve Meclis Başkanı Yunus AKGÜL makamını 1.Meclis Başkan Vekili Hayriye GÜL’e bıraktı.
Abana Belediye Başkanı Altan ERDOĞAN tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu Belediye Meclisimize okundu.Faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.Görüşmelerden sonra oylamaya geçildi.Yapılan açık oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin tamamı kabul oyu kullandı. Böylece Belediyemiz 2018 mali yılı faaliyet raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi uyarınca uygun olduğu Meclisimizce oy birliği ile kabul edilerek onanmasına karar verildi.     

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye