Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 27

Karar Numarası: 27 - Dönem: 2019/4 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz Kalaycı

KARAR

SU ÜCRETİ TARİFESİ 

Gelir tarifemize ek olarak yurt, spor ve hayır kurumları başlığı altında su ücreti kalemi oluşurulmasına, su ücretinin vergiler dahil 4.20 olarak belirlenmesine, katı atık bedelinin, atık su bedeli olarak değiştirilmesine meclisimizce katılanların oy birliği karar verilmiştir. 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye