Karar Tarihi: 14.06.2019 KN: 38

Karar Numarası: 38 - Dönem: 2019/7 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

BÜFE VE TEZGAH KULLANIM BEDELİ 

Yaz aylarında ilçemize gelen misafirlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet sunmak için belediyemiz tarafından yapılan, Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bulunan yöresel yemek büfelerinin kullanım bedeli olarak 2.000,00TL yine belediyemiz tarafından yapılan Mehmet OYAR Sağlıklı Yaşam Yolu üzerinde konumlandırılmış tezgahların kullanım bedeli olarak 1.500,00TL belirlenmesi bu büfelerin (2019 yılı 3 aylık yaz sezonu içerisinde kullandırılması )sezonluk olarak kullandırılması  için belediye meclisimizce fiyat tarifesi oluşturulmasını meclisimizce katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye