Karar Tarihi: 14.06.2019 KN: 40

Karar Numarası: 40 - Dönem: 2019/7 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

KARAR

PROTOKOL İÇİN YETKİ VERİLMESİ 

Belediyemiz tarafından ilçemize bağlı köylerimizde özel idare müdürlüğü tarafından katı atıklar toplanamadığından, halk ve çevre sağlığı olumsuz etkileyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu menfi durumun ortadan kaldırılması için köylerde yaşayan vatandaşlarımızdan talepler gelmektedir. İlçemize bağlı köylerimizin Belediye Kanununun 75. maddesinin a ve b bentleri gereğince çöplerin toplanmasına, bu konu ile ilgili Abana Kaymakamlığı Köyelere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ike protokol imzalamak, çöp toplama hizmetinin şartlarını ve bedelini belirlemek üzere Belediye Başkanı Yunus AKGÜL'ün yetkili kılınmasına belediye meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye