Karar Tarihi: 14.06.2019 KN: 43

Karar Numarası: 43 - Dönem: 2019/7 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

BİLİRKİŞİ SEÇİMİ (BAĞLIK, HACIVELİ, ÇAYIRCIK MAHALLELERİ İÇİN) 

Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 21.05.2019 tarih ve E.2410453 sayılı yazısına istinaden İlçemiz Bağlık ve Hacıveli Mahallelerinde Kadastro Güncelleme Çalışmaları için birer üye daha istenmiş olup, 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 47/B maddesi hükmü gereğince düzenlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri gereğince, Bağlık Mahallesi için Cemal Kömüşçü, Hacıveli Mahallesi için Hatice Yorgancı seçilmiş olup, meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye