Taşınmaz Mal (25 m2 büfe yeri ve 111 m2 ahşap gölgelik) Kira İhalesi İlanı

16.05.2022