Toplu Konut Alanı Ticaret ve Konut Alanı Uygulama İmar Planı Değişikliği

15.02.2024