Yazı İşleri Müdürlüğü

İlhan ŞENGÖR

Yazı İşleri Müdürü

Telefon: 0366 564 1165
Elektronik Posta: isengor@abana.bel.tr 

 

 

GENEL BİLGİLER

Vizyonumuz: Yazı işleri ve İnsan Kaynakları alanında adil bir yönetim,şeffaf katılımcı sosyal sorumluluk sahibi “öncü örnek ve model” olmak.

Misyonumuz: Başkanlığımızın her türlü yazışmaları ile Meclis ve Encümen faaliyetlerini kaliteli ve en verimli şekilde yürütmek. Halkımızın işinin tek elden hızlı ve anında yapılmasını sağlamak. Çalışanlarımızın tüm özlük haklarını koruyarak gelişen teknolojiden yararlanmalarını sağlamak.

Temel Değerlerimiz: Toplam kalite yönetimi anlayışı, Birimimizin çalışma faaliyetlerinin her aşamasında uygulanmaktadır. Birimimiz daha verimli ve daha iyi hizmet için en kısa sürede iş bitirme gayreti içindedir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Amaç: 5393 sayılı kanun, ilgili Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde prosedürde yazılan Müdürlüğün görevleri içinde bulunan hususların iş bölümü yapılarak bir bütünlük içerisinde daha kolay, daha verimli, daha hızlı ve doğru şekilde yürütülmesini sağlamak.

Mevzuat ve Sunulan Hizmetler

Yazı İşleri Kalemi: Yazı işleri müdürlüğü Belediyemizin en büyük karar organları olan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek. Belediye Başkanının gerek Meclis, gerekse Encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak. Belediyemiz genel Evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan Belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını yapmak. Birimimizin ihtiyacı olan 4734 sayılı ihale kanunun kapsamındaki mal ve hizmet alımları ihaleleri ve ödemeye mahsus evrakların tanzimi ile görevlidir. 2015 mali yılında 881 adet Gelen, 1055 adet giden yazı kayıt altına alınmış, 98 adet Encümen ve 51 adet Meclis Kararı alınmıştır.

Evlendirme İşleri: Bu servisimizde vatandaşlarımızın Nikah iş ve işlemleri yürütülmektedir.
Hizmetli ve Odacılık Servisi: Bu servisimizde işler, işçi eliyle yürütülmektedir.

Sorumluluklar

Yazı İşleri ve Kararlar Birimi olarak Kanunda yazılı olan işlerini yerine getirmesinden sorumludur.