Karar Tarihi: 03.05.2019 KN: 30

Karar Numarası: 30 - Dönem: 2019/5 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI 

İlçemiz Merkez Mahallesi 262 ada 1 parsel (260-261-263-8 adaların çevrelediği, çocuk bahçesi) numaralı taşınmaz üzerinde, bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak için Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Atılım Harita Mühendislik Ltd. Şti.'ne hazırlatılan, Teknik Alt Yapı Alanı (Trafo Yeri) yeri ile ilgili plan tadilatı dosyası Bayındırlık ve İmar Komisyonu’na havale edilmesine meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.    

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye