Karar Tarihi: 03.05.2019 KN: 31

Karar Numarası: 31 - Dönem: 2019/5 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

KARAR

BİLİRKİŞİ SEÇİMİ (BAĞLIK-ÇAYIRCIK VE HACIVELİ MAHAHLLERİ) 
Kastamonu Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 19.03.2019 tarih ve E.1311389 sayılı yazısında belirtildiği üzere İlçemiz Bağlık, Çayırcık ve Hacıveli Mahallelerinde Kadastro Güncelleme Çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar kapsamında her mahalle için altı (6) adet bilirkişinin Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Belediye Meclisince seçilmesi gerekmektedir. 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 47/B maddesi hükmü gereğince düzenlenen Kadastro Bilirkişileri Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri gereğince aşağıda isimleri yazılı kişilerin seçilmesi meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bağlık Mahallesi                          Çayırcık Mahallesi                          Hacıveli Mahallesi
-Feyzullah DOĞAN                        -Ahmet KARAOL                         -Necati ATAYURT
-Cemil Kömüşçü                           -Mehmet N. AKINTÜRK               -Süleyman ATAYURT
-İbrahim ÖZTÜRK                         -Talip KÖK                                    -Sebahat ATAYURT
-Ahmet DOKUZ                             -Sami TIĞLI                                   -Refik YORGANCI
-Mehmet POLAT                            -Hikmet YUVARLAK                     -Cemile ATAYURT
-Mustafa Tevfik BURSA                -Sevgi YEŞİL     

 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye