Karar Tarihi: 03.05.2019 KN: 32

Karar Numarası: 32 - Dönem: 2019/5 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR

KARAR

KESİN HESAP 

Belediyemiz 2018 yılı kesin hesap cetvelinin görüşülmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülüp 09.05.2019 tarihinde planlanmış olan 2. oturumda karara bağlanmasına meclisimizce katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.  

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye