Karar Tarihi: 05.07.2019 KN: 47

Karar Numarası: 47 - Dönem: 2019/8 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR 

KARAR

TAŞINMAZLARIN SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ 

Mülkiyeti belediyemize ait Merkez Mahallesi 40 ada 175 parselde bulunan zemin kat 7 nolu bağımsız bölümün satılması için Encümene Yetki Verilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği karar verildi.
Mülkiyeti belediyemize ait Merkez Mahallesi 40 ada 175 parselde bulunan zemin kat 6 nolu bölümün satılması için Encümene Yetki Verilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği karar verildi.
Mülkiyeti belediyemize ait 40 ada 169 parselde bulunan arsa satılması için Encümene Yetki Verilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği karar verildi.
Mülkiyeti belediyemize ait 27 ada 4 parselde bulunan dükkanın belediyemize gelir getirmesi açısından satılması için belediye encümenimize yetki verilmesi Meclisimizce katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye