Karar Tarihi: 07.08.2019 KN: 50

Karar Numarası: 50 - Dönem: 2019/9 - Birleşim: 1 - Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

SOKAK HAYVANLARI 

Her sene yaz döneminin başlamasıyla, evcil hayvanları ile birlikte yazlıklarına gelen vatandaşların, sezon bitiminde yetki sınırlarımız içinde, hayvanlarını terk ederek döndükleri, geride kalan bu hayvanların ise, kimi zaman trafik kazaları ile can verdiği, kimi zaman vatandaş ya da kurum şiddeti ile karşı karşıya kaldığı, kimi zaman da bir sonraki sezon öncesi toplu ölümlerde can verdiği bir gerçektir. 

5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunun 5. Maddesinin 7. Fıkrası uyarınca ev ve süs hayvanları ile kontrollü hayvanların, terk edilmemeleri açık ve net bir şekilde yasaklanmıştır. Bu maddenin ihlali gereği 513,00TL idari para cezası ile müeyyidelendirilmesine meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye