Karar Tarihi: 07.08.2019 KN: 51

Karar Numarası: 51 - Dönem: 2019/9 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR  

KARAR

EK ÖDENEĞİN GÖRÜŞÜLMESİ 

2019 Mali yılı bütçesi ile tahmin edilen ödeneklerin ön görülenin üzerinde gerçekleşmesinden  ötürü ek ödeneğe ihityaç duyulmuştur. Mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 37. maddesine göre aşağıdaki gelir kaynağında karşılık kurumsal kodlaması yapılan birimlerin ekonomik kodlaması yapılan giderleri ek ödenek düzenlenmiştir.

                                    

Yukarıdaki tabloda gelir kaynağında karşılık kurumsal kodlaması yapılan birimlerin ekonomik kodlaması yapılan giderleri ek ödenek düzenlenmesi meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye