Karar Tarihi: 07.08.2019 KN: 52

Karar Numarası: 52 - Dönem: 2019/9 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR


İMAR PLANI TADİLATI (69  ADA 30 VE 36 PARSELLER) 

Plan tadilatı taşınmazların yapılaşma şartları değiştirilmeden. 36 parsel numaralı taşınmazın güneydoğu ucunda, yollarının kavşak noktasında ki uyumsuzluğu giderilecektir. Ada sınırının mülkiyet sınırlarına çekilecektir. Mülkiyeti belediye ait olan 30 numaralı parsel yol alanı olarak terki yapılmış ancak tescili henüz düşürülmemiş parseldir. Bu parselin yaya yolu olarak düzenlenecektir. İmar Planı Tadilatı dosyasının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.      

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye