Karar Tarihi: 07.08.2019 KN: 53

Karar Numarası: 53 - Dönem: 2019/9 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

CENAZE DEFİN HİZMETLERİ 

İlçemiz merkezi, mahalleri ve köylerinde vefat eden vatandaşlarımız için defin işlemlerinin (Mezar Kazma, Mezar Tahtası, Kefen, Gasilhane Hizmetleri, Cenaze Aracı ve Minibüs Servisi) belediyemiz tarafından karşılanmasını meclisimizce görüşülerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye