Karar Tarihi: 07.10.2020

T.C ABANA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 07.10.2020

Karar Numarası: 47

Dönem: 2020/11

Birleşim: 1 Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil  Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI,  

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Serdar AYDEMİR

KARAR

PLAN TADİLATI (6 ADA 8 VE 10 PARSELLER)

            İlçemiz Merkez Mahallesi 6 ada 8 ve 20 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlatılan plan tadilatı dosyasının, görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  

KARAR

PLAN TADİLATI (111 ADA 56-57 VE 58 PARSELLER)

            İlçemiz Konakören Mahallesi 111 ada 56, 57 ve 58 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlatılan plan tadilatı dosyasının, görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.      

KARAR

PLAN TADİLATI (MİLLET PARKI ALANI)

            İlçemiz Merkez Mahallesi Liman mevkiinde kain park alanının fonksiyonunun Millet Bahçesi olarak değiştirilmesi teklifini içeren plan tadilatı dosyasının onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesi, Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  

KARAR

BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE İNŞAAT FAALİYETLERİNİN BAŞLANGIŞ VE BİTİŞ SAATLERİNİN BELİRLENMESİ

            İlçemiz merkezindeki şantiyelerin çalışma saatleri ile ilgili Belediyemize gelen şikayetler üzerine bu konuda düzenleme yapma gereği hasıl olmuştur. Adı turizm ile anılan ilçemizde bu gibi şikayetlerin haklı olduğu aşikardır. Buna göre Meclisimizce yapılan değerlendirme sonucunda;

            *Belediye sınırları içinde inşaat vb şantiye faaliyetlerinin hafta sonları işe başlama saatinin 10:00; bitiş saatinin de 19:00 olarak belirlenmesi,

            *Beton döküm işinin de hafta içi ve hafta sonu saat 19:00 itibariyle bitirilmesi, şeklindeki düzenlemenin uygulanmasına uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanması,

            Meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.  

                                                           Yunus Akgül-Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye