Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 17

Karar Numarası: 17 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1 

Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR   

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz KALAYCI

KARAR

MECLİS KATİBİ SEÇİMİ 

Belediyemiz Meclisinde ilk 2 yıl süreyle katip üye olarak görev yapmak üzere Meclis Katip Üyelerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesine göre gizli oylama yapılmasına geçildi. Oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Oy pusulaları meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre, Meclis Üyelerinden;

Asil Üyelik için

Ahmet ERSÖZ: 6 oy
Sabri CİHAN: 5 oy
Celil DEMİR: 3 oy
Arzu AYKIN: 2 oy
Feridun YILDIZ: 1 oy
Serdar AYDEMİR: 1 oy

Yedek Üyelikler için

Hayriye GÜL: 4 oy
Feridun YILDIZ: 4 oy 
Yavuz KALAYCI: 3 oy
Serdar AYDEMİR: 2 oy
Sabri CİHAN: 2 oy
Kazım BAŞAR: 2 oy
Arzu AYKIN: 1 oy aldıkları tespit edildi.

Kullanılan tercihli oy pusulasındaki tercihe  göre Asil Meclis Katip Üyeliklerine Ahmet ERSÖZ, Sabri CİHAN, Yedek Meclis Katip Üyeliklerine Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ  2 yıl süreyle görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler.     


                Yunus AKGÜL                                                    Ahmet ERSÖZ                                                Sabri CİHAN
 Belediye Başkanı/Meclis Başkanı                                        Katip Üye                                                       Katip Üye