Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 18

Karar Numarası: 18 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1

Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz KALAYCI

KARAR

ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİMİ 

Belediyemizde bir yıl süre ile Encümen Üyesi görevini yürütmek üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi ve Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince,Encümen üyeleri seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Oy pusulaları Meclis Üyelerine dağıtıldı. Oy pusulaları Meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre, iki encümen üyeliği için;

Meclis Üyelerinden
Hayriye GÜL        6 oy
Feridun YILDIZ    6 oy
Celil DEMİR        3 oy
Serdar AYDEMİR    2 oy
Arzu AYKIN        1 oy aldıkları tespit edildi.

Buna göre Hayriye GÜL ve Feridun YILDIZ 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Meclisimizce oy çokluğu ile seçildiler.     

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye