Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 19

Karar Numarası: 19 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1 

Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR   

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz KALAYCI  

KARAR

İHTİSAS KOMİSYONLARI SEÇİMİ 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ

Belediye Meclisince,5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin seçimine geçildi.Üç kişiden oluşacak Plan ve Bütçe Komisyonu seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Oy pusulaları Meclis Üyelerine dağıtıldı. Oy pusulaları meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre,meclis üyelerinden    
Ahmet ERÖSZ    6 oy
Kazım BAŞAR    6 oy
Serdar AYDEMİR    6 oy
Feridun YILDIZ    1 oy
Hayriye GÜL        1 oy
Arzu AYKIN        1 oy aldıkları tespit edildi.
    Yapılan oylama sonucunda üyelerden Ahmet ERSÖZ, Kazım BAŞAR, Serdar AYDEMİR 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclisimizce oy çokluğu ile seçildiler.    

İMAR KOMİSYONU SEÇİMİ

    Belediye Meclisince,5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapmak üzere İmar  Komisyonu üyelerinin seçimine geçildi.Üç kişiden oluşacak İmar Komisyonu seçimi için gizli oylama yapılmasına geçildi. Oy pusulaları meclis üyelerine dağıtıldı. Oy pusulaları meclis üyeleri tarafından kullanılarak oylama işlemi tamamlandıktan sonra oyların tasnifine geçildi. Yapılan oylamaya göre,meclis üyelerinden    
Kazım BAŞAR    6 oy
Sabri CİHAN        6 oy
Arzu AYKIN        6 oy aldıkları tespit edildi.

Yapılan oylama sonucunda üyelerden Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Meclisimizce oy çokluğu ile seçildiler. 

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye