Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 21

Karar Numarası: 21 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1

Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz Kalaycı

KARAR

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE ÜYE SEÇİMİ 
 

Belediyemizin üye olduğu Sağlıklı Kentler Birliğinde Belediyemizi Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün temsil etmesine, Belediye Başkanımız dışında Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyelerinden iki asil üye iki yedek üye seçimine geçildi. Sağlıklı Kentler Birliği Üye seçimi için tercihli oy pusulaları dağıtıldı.  Yapılan gizli oylama sonucunda oy pusulalarının tasnifine geçildi.

Asil Üyelikler için
Feridun YILDIZ    6 oy
Sabri CİHAN        6 oy
Celil DEMİR        3 oy
Serdar AYDEMİR    3 oy

Yedek Üyelikler için
Hayriye GÜL        5 oy
Arzu AYKIN        4 oy
Kazım BAŞAR    3 oy
Yavuz KALAYCI    3 oy
Ahmet ERSÖZ    2 oy
Serdar AYDEMİR    1 oy aldıkları tespit edildi. 

Oylama sonucuna göre Sağlıklı Kentler Birliğinde Belediyemizi Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün temsil etmesine, Belediye Başkanımız dışında belediyemizi temsil etmek üzere asil üye olarak Feridun YILDIZ, Sabri CİHAN, yedek üye olarak Hayriye GÜL, Arzu AYKIN oy çokluğu ile seçildiler.         

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye