Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 22

Karar Numarası: 22 

Dönem: 2019/4 

Birleşim: 1 

Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR   

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz Kalaycı

KARAR

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE ÜYE SEÇİMİ 
        
Belediyemizin üye olduğu Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün temsil etmesine, Belediye Başkanımız dışında Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyelerinden bir asil üye bir yedek üye seçimine geçildi.
Sağlıklı Kentler Birliği Üye seçimi için tercihli oy pusulaları dağıtıldı.  Yapılan gizli oylama sonucunda oy pusulalarının tasnifine geçildi.

Asil Üyelik için
Ahmet ERSÖZ    6 oy
Feridun YILDIZ    6 oy
Serdar AYDEMİR    3 oy
Celil DEMİR        2 oy
Arzu AYKIN        1 oy aldıkları tespit edildi.

Oylama sonucuna göre Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi Belediye Başkanı Yunus AKGÜL’ün temsil etmesine, Belediye Başkanımız dışında belediyemizi temsil etmek üzere Meclis Üyelerinden asil üye olarak Ahmet ERSÖZ, yedek üye olarak Feridun YILDIZ oy çokluğu ile seçildiler.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye