Karar Tarihi: 09.04.2019 KN: 28

Dönem: 2019/4 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Serdar AYDEMİR 

Toplantıya Katılmayan Üyelerin Adı Soyadı: Yavuz Kalaycı

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI 
    
İlçemiz Konakören Mahallesi 111 ada 28 parsel numaralı taşınmazın, imar planında Otogar Alanı olarak ayrılan yaklaşık 6.400m2’lik kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili plan değişikliği dosyası, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye