Karar Tarihi: 14.06.2019 KN: 36

Karar Numarası: 36 - Dönem: 2019/7 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

İMAR PLANI TADİLATI (40 ADA 178 PARSEL-40 ADA 162 VE 278 ADA 4 PARSEL) 

Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Merkez Mahallesi 40 ada 178 parsel numaralı taşınmaz ile Kökler Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin sahibi olduğu İlçemiz Merkez Mah. 40 ada 162 ve 278 ada 4 parsel numaralı taşınmazların; tevhid edilmesi, ifraz edilmesi, şuyuulandırılması, tapu kütüğüne tescil edilmesi, satışlarının yapılması, satın alınması ve takas edilmesi iş ve işlemlerinin yapılması hususu; 
Meclisimizce, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.     

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye