Karar Tarihi: 14.06.2019 KN: 41

Karar Numarası: 41 - Dönem: 2019/7 - Birleşim: 1 - Oturum: 1 

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

HALK PAZARI SOKAĞININ DEĞİŞMESİ 

İlçemizde uzun zamandır Halk Pazarı Çarşamba günleri kurulmakta olup geçmiş yıllarda alınan meclis kararı ile Postacı Mahir Sokak üzerinde kurulan pazarın Yücel Türkben Caddesi ve caddeye bağlanan Macit Sönmez sokak üzerine kurulmasına karar verilmiştir. Kurulan halk pazarı sokağında Bim-A101 gibi büyük marketlerin olması aynı zamanda Abana Esnafının çoğunluğunun o cadde ve sokak üzerinde hizmet vermelerinden dolayı o sokakta sürekli olarak yoğunluk olmaktadır. Bu da o sokaktaki esnafları trafik vb. nedenlerden dolayı etkilemektedir. Bu sebeplerle pazar sokağına da yeni bir düzenleme getirilerek, Yücel Türkben üzerine kurulan pazarın Postacı Mahir Sokak üzerine taşınması meclisimizce katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye