Karar Tarihi: 14.06.2019 KN: 42

Karar Numarası: 42 - Dönem: 2019/7  - Birleşim: 1 - Oturum: 1

Belediye Meclisinin Teşkil Edenlerin Adı Soyadı: Yunus AKGÜL (BAŞKAN)Ahmet ERSÖZ, Hayriye GÜL, Feridun YILDIZ, Kazım BAŞAR, Sabri CİHAN, Arzu AYKIN, Celil DEMİR, Yavuz KALAYCI, Serdar AYDEMİR   

KARAR

75. YIL PARKININ BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZCA ÇALIŞTIRILMASI VE FİYAT TARİFESİ OLUŞTURULMASI 

İlçemiz Liman Mevkide atıl vaziyette bulunan 75. Yıl Parkında yeniden düzenlemeler yaparak o bölgeye de özellikle ilçemiz yaz aylarında hareket getirmek için Çay Bahçesi olarak sosyal bir tesis kazandırılması planlanmış olup, Belediyemizce tesis hazır hale getirilmiştir. Bu alanın ilçe turizmine kazandırılması için belediyemizin Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü bünyesinde Sosyal Tesis olarak çalıştırılması ve tesiste satış yapılacak ürünler için aşağıdaki fiyat tarifesinin belirlenmesi meclisimizce katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

  Yunus AKGÜL-Belediye Başkanı/Meclis Başkanı              Ahmet ERSÖZ-Katip Üye                 Sabri CİHAN-Katip Üye