Su İşleri Şefliği

Hizmetin Adı: Su Arıza Tamiri İşi

Başvuruda İstenen Belgeler: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su Sayaç Arızası veya Değişimi

İstenilen Belgeler:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su abonesi verilmesi dıştan bağlantı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su abonesi verilmesi (Su bağlı ise)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abone Güncelleme İşlemleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su sayaç ölçümü işlemleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su sayacı endeksi ve fatura bildirimine itiraz işlemleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abone tipini değiştirme işlemleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonelik iptali işlemleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şehit aileleri indirim işlemi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Su güvence bedelinin geri ödenmesi işlemi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yeni hat döşeme işlemi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boru güzergahını gösterme işlemi (Doğalgaz,P.T.T. ve Elektrik kazılarında)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

Abana Belediyesi Tahsilat ve Tahakkuk Servisi

İlgili:

Görevi:

Telefon: 0366 564 11 65

Belge geçer: 0366 564 10 28