Turizm Tesis Alanı Satış İhalesi İlanıdır

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi hükmüne göre KAPALI TEKLİF suretiyle yapılacaktır.

✅Cinsi/Metrekaresi; 1.049,78 m2 yüzölçümlü arsa
✅İmar Durumu; Turizm Tesis Alanı (Otel Alanı)
✅Adresi; Merkez Mah. Kamil Demircioğlu Caddesi
✅Ada; 40
✅Parsel; 189
✅Tahmin edilen satış bedeli; 5.248.900,00₺
✅Geçici teminat; 157.467,00 ₺
✅İhale günü ve saati; 22.05.2023 / 14.00

06.05.2023